Menü:

Hizmet Bölgeleri

Yurtiçi ile Gürcistan ve Azerbaycan Ülkelerinde faaliyet gösteren/göstermek isteyen yerli ve yabancı firmalara tanıtım, pazarlama desteği sağlamak,

Bu ülkelerde iş veya yatırım yapmak isteyen firmaların ortaklık kurmak istediği şirket / alan / firmaların gerçek durumlarını ortaya koyacak analiz raporları hazırlamak.

  İletişim Bilgileri

  Adres Cihan Caddesi 63/3 Çankaya/ANKARA
  GSM-1 0533 288 00 91
  GSM-2  0532 367 25 06


   


  Verimlilik Yönetimi Danışmanlığı

  Şirket içi tüm süreçlerin incelenmesi, satış yeteneklerinin, uygulama aşamalarının, kaynak kullanımı ve finans yönetiminin gözden geçirilmesini içerir. Verimlilik çalışması ölçümleme prensibine göre yapılanmıştır ve bu noktadan yola çıkılarak yöneticilere tüm süreçleri anlık olarak görebilmenin avantajları gösterilir.

  Bu avantaj sayesinde şirketin kararları daha kolay ve hedefe yönelik alınabilir ve dolayısıyla şirket yeteneklerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin hedeflenebilir. Bu danışmanlık hizmeti, esneklikten yoksun verimlilik ekollerini şirkete göre modelleyen ve uygulamaya çalışan bir yaklaşım yerine, ölçüm ve raporlama yeteneklerini geliştirerek karar destek mekanizmasını güçlendirmeye inanır ve bunu amaçlar.

  Verimlilik yönetimi anlayışı ile elde edilecek faydalar; Ölçme , izleme , karşılaştırma ve arttırma çalışmalarının yaygınlaştırılmasını ve etkinlik değerinin yükseltilmesini sağlar Faaliyeti gerçekleştiren kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacaktır

  Verimlilik Sürecinde ;

  Üst Yönetimin kararlılığı,

  Çalışanların verimlilik bilincinin artırılması,

  İşletmenin Stratejik hedeflerinden birinin verimlilik olması,

  Doğru bir Verimlilik Ölçme sisteminin kurulması,

  İzleme ve raporlama sisteminin uygulanması,

  Verimlilik arttırma projelerinin sürekliliğinin sağlanması,

  Verimlilik artırma çabalarının tüm birimlerde (üretim , finans , pazarlama, vb) gösterilmesi.

  Verimlilik danışmanlığı için bize ulaşın