Menü:

Hizmet Bölgeleri

Yurtiçi ile Gürcistan ve Azerbaycan Ülkelerinde faaliyet gösteren/göstermek isteyen yerli ve yabancı firmalara tanıtım, pazarlama desteği sağlamak,

Bu ülkelerde iş veya yatırım yapmak isteyen firmaların ortaklık kurmak istediği şirket / alan / firmaların gerçek durumlarını ortaya koyacak analiz raporları hazırlamak.

  İletişim Bilgileri

  Adres Cihan Caddesi 63/3 Çankaya/ANKARA
  GSM-1 0533 288 00 91
  GSM-2  0532 367 25 06


   

  Çalışan / İşe Alınacak Personel Araştırması

   

  Kimlerle çalışıyorsunuz?

  Bugün artık şirketler tecrübeleri, değerleri ve büyümeleri ile ilgili olarak diğer şirketler tarafından “Başarılarının nasıl gerçekleştiği” konusunda sıkı takip altındadır. Bu amaçla bilgi, belge edinmek için şirket içerisinden hedefe uygun kişilerle ilişki kurmaya çalışırlar. Hedefe uygun personeli belirlediklerinde bilin ki artık firmanızda bir Truva Atı var! 

  Çalışan personelin özel hayatı saklı kalmak kaydıyla (Özel hayata ilişkin talepler yerine getirilmeyecektir);

  - Şahsi menfaatlerini Firma çıkarlarının üzerinde tutup tutmadığı,

  - Firmanın etik kurallarına riayet edip etmediği,

  - Rakip firmalarla ilişkisi  olup olmadığı konularında şüpheye yer bırakmayacak şekilde rapor hazırlamak.

  Kimlerle çalışacaksınız?

  İş başvurusunda bulunan kişiler özgeçmişlerinde (CV) kendilerini mümkün olduğu oranda işe uygun olacak şekilde tanıtırlar. Yeterli araştırma yapılmadan verilen yanlış bilgilerle işe alınan kişi, göreve uygun olmayacağı için emek, para, zaman kaybına neden olacaktır. 

  Bu tür personel işe alındığında artık potansiyel bir probleminiz var demektir.

  İş başvurusunda bulunan kişilerin;

  - Firmaya verdiği bilgilerin doğru olup olmadığı,

  - Rakip firmalarca maksatlı olarak gönderilip, gönderilmediği,

  - Saygın ve Güvenilir bir kişi olup, olmadığı konularında şüpheye yer bırakmayacak şekilde rapor hazırlamak.