Menü:

Hizmet Bölgeleri

Yurtiçi ile Gürcistan ve Azerbaycan Ülkelerinde faaliyet gösteren/göstermek isteyen yerli ve yabancı firmalara tanıtım, pazarlama desteği sağlamak,

Bu ülkelerde iş veya yatırım yapmak isteyen firmaların ortaklık kurmak istediği şirket / alan / firmaların gerçek durumlarını ortaya koyacak analiz raporları hazırlamak.

  İletişim Bilgileri

  Adres Cihan Caddesi 63/3 Çankaya/ANKARA
  GSM-1 0533 288 00 91
  GSM-2  0532 367 25 06


   

  Güvenlik Danışmanlığı ve Güvenlik Denetimi Hizmetleri

   

  Tehdit; ortamda mevcut tehlikeler,

  Risk ise bu tehlikelerden kendi payımıza düşenlerdir.
  Hizmet alan kurumun veya kişinin güvenlik sistemi de bu strateji ve politikaya paralel biçimde geliştirilir.
  Kurumun kendi özel durumu iyice incelendikten sonra, o kuruma veya kişiye özel güvenlik stratejisi önerilir, bir güvenlik politikası tanımlanır. Güvenlik sistemi hayata geçirilirken, her zaman duruma en uygun ve kategorisindeki en iyi ürün ve teknolojileri kullanmaya özen gösterilmesi sağlanır.

  Danışmanlık Hizmetlerinde;

  • Durum tespiti yapılır.
  • Yapılan veya yapılacak güvenlik düzenlemeleri incelenir.
  • Güvenlikle ilgili geçmişte yaşanmış deneyimler araştırılır.
  • Potansiyel risk alanları ile ilgili detaylı bilgiler toplanır, Güvenlik Risk Analiz Raporu düzenlenir.
  • Her firmanın organizasyon yapısı farklı olduğundan dolayı, çalışanların profilinden tesislerin coğrafi konum, faaliyet alanları, kurumsal duyarlılıklar gibi konularda ön inceleme yapılır.
  • Mevcut güvenlik hizmetleri denetlenir ve raporlanır.

          Günümüzde giderek artan riskler evvelce alınmış olan güvenlik tedbirlerini yetersiz kıldığı gibi zaman içerisinde gerekli analizlerin yapılmamış olması, hizmet içi eğitimlerin verilmemesi, alınan güvenlik tedbirlerinin gelişmelere bağlı olarak güncellenmemesi, uygulamadaki güvenlik sistem ve cihazlarının iş görürlüğü üzerinde gerekli kontrollerin yapılmaması ve görev yapan personelin her an denetlenmemesi gibi çeşitli sebeplerden dolayı oluşabilecek risklere ön alınması maksadıyla hazırlık seviyesinde yapılacak müdahaleler, ileride bu risklerin gerçekleşme oranlarında göz ardı edilemeyecek azalmaları sağlayacaktır.

  Danışmanlık hizmeti vermiş olduğumuz kurum, kuruluş ve firmalarla ilgili denetim ve değerlendirme çalışmalarının ardından firmaya özel bir strateji belirleyerek tüm önlem ve çalışmaların bu strateji dahilinde gerçekleştirilmesini amaçlar. Ayrıca güvenlik açısından daha dikkatli olunması gereken önemli gün ve dönemleri tüm güvenlik birimlerine hatırlatarak olası risklere karşı hazır olunmasını sağlar. Diğer tüm hizmetlerde olduğu gibi Güvenlik Hizmet ve Uygulamalarında da denetim kaçınılmazdır.

  Güvenlik Denetimleri:

          Evvelce alınmış güvenlik tedbirlerinin sürekliliğini sağlamak ve etkinliğini artırmak için kurum ve kuruluşların gerek kendi güvenlik sistem ve elemanları olsun, gerekse hizmet satın alma yoluna gidilmiş olsun güvenlik yapıları sizler için denetlenir ve sonuçları “bilmesi gereken” prensibi dahilinde paylaşılır.


  Oluşabilecek risklere ön alınması maksadıyla yapılacak müdahaleler, ileride bu risklerin gerçekleşme oranlarında ciddi azalmalar sağlayacaktır.

  Güvenlik uygulamalarının denetiminde;

  • Mevcut güvenlik uygulamasında görevli personelin yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip olup olmadığı,
  • Güvenlik tedbirleri açısından elzem olan teknik cihazların yeterli ve güncel olup olmadığını ve etkin şekilde kullanılıp kullanılmadığı,
  • Hizmet satın alınan firma tarafından Hizmet Alım Sözleşmesinde belirtilen sayı ve nitelikte personelin istihdam edilip edilmediği,
  • Güvenlik hizmetinin verileceği Kurum, kuruluş ve firmalara ait bina ve tesislerin konumu ile faaliyet bölgesinin toplumsal, ekonomik, sosyolojik ve coğrafi özellikleri analiz edilerek Özel Koruma Planının hazırlanıp, hazırlanmadığı, gerekli talimatların oluşturularak hazırlanmış olan koruma planına uyulup uyulmadığı,
  • Dışarıdan gelebilecek tehditlerle ilgili alınacak önlemlerin başında gelen fiziki engellerin güncel, kullanılabilir durumda ve yeterli olup olmadığı,
  • Doğal afetlerin meydana gelmesi halinde hareket tarzıyla ilgili hazırlık yapılıp yapılmadığı, bu hususa ilişkin plan ve talimatların hazırlanıp hazırlanmadığı, bu tür durumlarda irtibata geçilecek kurum ve kuruluşlarla koordinasyon yapılarak, uygulama tatbikatlarının yapılıp, yapılmadığı,
  • Görev yapan personele firmaları tarafından veya sizler tarafından tahsis edilen teknik cihaz ve ekipmanların dikkatli kullanılıp kullanılmadığı,
  • Güvenlik hizmeti veren personelin görev esnasında hazır ve çevreye duyarlı olup olmadığı, durumsal farkındalık düzeyleri ile anlık karar verebilme yetileri ve müdahale hareket tarzları,
  • Devriye uygulaması varsa bu uygulamanın standartlara uygun ve etkin yapılıp yapılmadığı, devriye güzergah ve noktalarının uygun olup olmadığı,
  • Hizmet esnasında kullanılması gereken, defter ve formların düzgün şekilde kullanılıp kullanılmadığı,
  • Giriş ve çıkışların uygun şekilde kayıt altına alınıp alınmadığı,

          gibi hususlarda kontrol ve denetimler sizler adına gerçekleştirilerek Özel Güvenlik Denetim Formu düzenlenir ve denetim talep edene rapor halinde ibraz edilir. Bu raporlamalar firmamız ile kurum/kuruluş/şirket/şahsınız arasındaki sözleşme türüne göre düzenli (belirli zaman aralıklarında periyodik, örneğin haftalık, aylık, yıllık) veya tek seferlik olmak kaydı ile tanzim edilebilmektedir.

   

  İnşaat - Şantiye Güvenliği:

  Çevrede güvenliğinizi tehdit edebilecek faktörler nelerdir? Nasıl bir güvenlik? Ne kadar tedbir?..
  Girmek istediğiniz ihale bölgelerindeki güvenlik faktörleri incelenir, risk analizi yapılır. Güvenlik ihtiyaçları ve alınması gereken tedbirleri içeren rapor hazırlanır. Bu analiz neticesinde firma tarafından şartlar değerlendirilerek yatırımların gerçekleşmesi sağlanır.
  Şantiye ve İnşaatlarda; gerek can güvenliği, gerekse inşaat malzeme ve ekipmanlarını terör, hırsızlık, yağma, sabotaj, mala zarar verme gibi suç ve hareketlerden korunması maksadıyla;

  • İnşaat safhasına geçilmesini takiben gerekli fizibilite durumu tespit edilerek risk analizleri yapılır ve gerekli genel ve özel güvenlik stratejileri oluşturulur.
  • İnşaat sektörünün faaliyette bulunduğu köprü, yol, baraj, liman, petrol tesisi, toplu konut, alışveriş merkezi, fabrika, hastane, okul gibi tesis ve sanayi kuruluşlarının inşaat ve şantiye faaliyetlerinin güvenlik ihtiyaçları Güvenlik ve Risk analizi çerçevesinde ortaya konularak en uygun çözüm sunulacaktır.


  Konut - Site Güvenliği:

  Alarm sistemleri, sürgülü kilitler ya da zorlamaya dayanıklı kapılar vs. sizi ve malınızı korur, bu da çok önemlidir. Böylece birçok dertten ve gereksiz masraflardan kurtulursunuz. Her türlü girişimi önlemek için önemli olan, yokluğunuzu belli etmemenizdir. Uzun bir tatilde olduğunuz zaman, evinizin posta kutusuna gelen mektupları ve reklam kâğıtlarını tanıdıklarınıza aldırtmalısınız. Evdeki yokluğunuzdan dolayı hiçbir surette kapınıza not yazmayınız. Evde daima birisi varmış hissini verecek şeyler yapınız. Balkonunuza birkaç çamaşır asınız. Facebook vs. gibi sosyal iletişim sitelerine ve tanımadığınız kişilere tatilde olacağınız süreleri bildirmeyiniz. Ama unutmayınız ki bir alarm merkezine bağlı alarm sistemi siz tatildeyken de evinizi korur.

  Kapı Güvenliği:

          Birçok hırsız kapıyı kullanarak eve girer. Aynı zamanda balkon kapılarına ustalıkla monte edilmiş manyetik kontaklarla balkon kapıları güvenlik sisteminize bağlanabilir. Balkon ve teras kapıları kilitlenebilen bir sisteme sahip olması gerekse de hırsıza kilit dayanmayacağını da unutmamak gerekir.

  Pencere Güvenliği:

          Teknolojinin ve haberleşmenin bu kadar ilerlediği bir dönemde alınabilecek birçok elektronik tedbir varken güzelim yaşam alanlarımızı parmaklıklarla çevreleyip hapishaneye çevirmek hem pahalı hem de gereksizdir. 

  Kasa Güvenliği:

          Unutmayınız ki evinize akıllıca kurulmuş bir güvenlik sistemi ile kasanıza hırsızların ulaşması mümkün olmayacaktır.

          Evlere kolayca erişilebilen pencere, balkon veya çekme kapılar bulunuyorsa, masraftan kaçınmayıp, demir parmaklık veya panjur gibi mekanik tedbirlerin yanında alarm tertibatını da taktırmanız gerekmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar sonucu yapılan olaylarının % 80'inde, şahısların başarısız olduğu tespit edilmiştir. Bu oran, alarm tertibatları için erişebilecek en yüksek orandır. Böyle bir alarm sisteminin çalışmasının dışarıdan da algılanacak biçimde siren veya lamba ile belirgin hale getirilmesi işlevinin daha fazla olmasını sağlar.

  Yasadışı Dinleme ve İzleme Tespiti:

  Teknolojinin ilerlemesiyle casus dinleme cihazları mikro boyutlarainmiştir ve teknikleri de çok gelişmiştir ancak profesyonel cihazlar ve böcekarama konusunda uzaman kişiler tarafından tespit edilebilir. Tüm casus dinlemeyöntemleri için farklı teknikle arama yapılmakta ve farklı cihazlarkullanılmaktadır. Örnek hafızasına kayıt yapan bir böceği frekans tespit cihazıylatespit etmek mümkün değildir ve jammer cihazlarıyla engellemekte imkânsızdır. 

  Talep edildiği takdirde gerek İşyerlerinizde, gerekse konutlarınızda yasadışı Dinleme ve İzlemelere karşı kontroller yapılarak alınması gereken tedbirler ortaya konur.