Menü:

Hizmet Bölgeleri

Yurtiçi ile Gürcistan ve Azerbaycan Ülkelerinde faaliyet gösteren/göstermek isteyen yerli ve yabancı firmalara tanıtım, pazarlama desteği sağlamak,

Bu ülkelerde iş veya yatırım yapmak isteyen firmaların ortaklık kurmak istediği şirket / alan / firmaların gerçek durumlarını ortaya koyacak analiz raporları hazırlamak.

  İletişim Bilgileri

  Adres Cihan Caddesi 63/3 Çankaya/ANKARA
  GSM-1 0533 288 00 91
  GSM-2  0532 367 25 06


   

  Bilgisayar Sistemleri ve Evrak Güvenliği

   

  Bilgi ve belgeleriniz güvende mi?


  Belge (Evrak), herhangi bir bireysel veya kurumsal fonksiyonun yerine getirilmesi için alınmış, ya da fonksiyonun sonucunda üretilmiş, içerik, ilişki ve formatı ile ait olduğu fonksiyon için delil teşkil eden kayıtlı bilgidir.


  Elektronik ortamda bilgi paylaşımının yanı sıra kurumlar arası belge paylaşımı da her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Paylaşılan elektronik belgelerin belgesel özelliklerinin korunması ile paylaşım ve kullanım aşamalarındaki güvenliği kurumlar açısından son derece önemlidir.

  Bilgi güvenliği, bilgileri izinsiz erişimlerden, kullanımından, ifşa edilmesinden, yok edilmesinden, değiştirilmesinden veya hasar verilmesinden koruma işlemidir. Bilgi güvenliği, bilgisayar güvenliği ve bilgi sigortası terimleri, sık olarak birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bu alanlar alakalıdırlar ve mahremiyetin, bütünlüğün ve bilginin ulaşılabilirliğinin korunması hususunda ortak hedefleri paylaşırlar. 

  Bu maksatla;

  - Sistemlerinizin dışarıdan müdahaleye karşı (hacker faaliyetleri) korunma düzeyi,

  - Mevcut veya muhtemel sistem açıkları,

    - Dijital veya fiziki ortamdaki belgelerin korunma ve ulaşılabilirlik düzeyi,

  - Firmada "Bilmesi Gereken Prensibi" doğrultusunda çalışan personelin belgelere erişim seviyeleri konularında rapor tanzim etmek,

  - Yukarıda değinilen konulara yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri icra etmek.